Via onze webwinkel worden persoonsgegevens gevraagd. Alliance gaat zorgvuldig om  met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

* de persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van de bestelling

* u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin dat dit is vereist

De producten zijn heerlijk en betaalbaar.