Privacy
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens en/of persoonsgegevens verwerkt. Alliance BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:
* via deze privacyverklaring onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken;
* onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
* u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Alliance BV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij bij de webwinkel www.etre-belle.nl
verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U geeft informatie over uzelf en kiest een gebruikersnaam. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en IPadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie om de volgende redenen:

* u kunt eenvoudig inloggen zonder dat u de benodigde informatie steeds opnieuw hoeft in te vullen
* wij kunnen eenvoudig contact met u opnemen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst

Via uw account kunt u uw informatie en gegevens aanpassen wanneer u dat wilt.
Wij bewaren de informatie totdat u het account opheft.